A Magyarországon élő lányok és nők esélyeinek és jogainak javítása az egész társadalom érdeke

Az Egységben Magyarországért – az egyesült ellenzék – pártjai és a Mindenki Magyarországa Mozgalom szakértői számos javaslatot dolgoztak ki a nők jogai és érdekei védelmére, melyet programjavaslataikban rögzítettek. Ezen pontok figyelembevételével, illetve a témával foglalkozó magyarországi civil és érdekképviseleti szervezeteknél, kutatóintézeteknél fellelhető tudás és tapasztalat felhasználásával lehetségessé válhat a nők helyzetének javítása az új kormány intézkedései révén – hangsúlyozta Márki-Zayné Vincze Felícia Lilla.

Ha véget ér a Fidesz-kormányzat időszaka, lehetőség nyílik arra, hogy az erőforrásokat többek javára használhassuk fel, és több teret, megbecsülést és védelmet kapjanak a nők is. Számos olyan szakmai kérdés van e téren, amelyről az új kormánynak társadalmi vitát kell nyitnia, vannak azonban olyan intézkedések is, amelyek halaszthatatlanok és megkerülhetetlenek ahhoz, hogy a női méltóság fogalma valódi tartalommal teljen meg – hangsúlyozta Márki-Zayné Vincze Felícia Lilla közleményében.

Kormányváltás után lehetőség nyílik arra, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a családtámogatási rendszer: a jogosultak és a juttatások köre nem szűkül, de emelkedik végre a gyes és a családi pótlék, emellett a beteg gyermekek mellett otthonmaradó szülőknek járó támogatás is. Az állam következetesen és határozottan fog fellépni a nők elleni erőszakkal, zaklatással és a szexuális kizsákmányolással szemben. Olyan társadalmi-kulturális légkör kialakítását fogja megcélozni, amelyben nincs helye a nők és a lányok elleni zaklatásnak. Biztosítani fogja az anyagi megbecsülésüket azoknak a társadalmilag nélkülözhetetlen foglalkozásoknak, amelyeket jellemzően nők töltenek be, többek között az oktatásban, a szociális területen és az egészségügyben. Rendezi a szülészeti ellátás helyzetét, felvilágosító programokkal és az örökbefogadás menetének átdolgozásával mindent meg fog tenni az indukált abortuszok számának csökkentéséért. A nőgyógyászati szűrővizsgálatok preventív feladatköreit fejleszteni fogja, amit minden nő számára elérhetővé tesz. A vizsgálatok és beavatkozások során a női méltóságot maradéktalanul tiszteletben kell tartani. Támogatni fogja, hogy több nő juthasson előre a politikai életben. Hátrányos helyzetű embertársaink problémáinak kezelésekor kellő figyelmet fog fordítani a nőkre, lányokra.

Nőként, hétgyermekes édesanyaként és szülésznőként magam is rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem a nők helyzetéről Magyarországon. Márki-Zay Péter feleségeként a kezdetektől részt veszek a kampányban, hogy Magyarország mindannyiunké lehessen – nőké és férfiaké egyaránt.