MI A HELYZET A PETŐFI UTCAI ÉPÜLETTEL?

Hódvár Játszóház

Ha egy percig is kétséges lett volna, hogy ki mond igazat...

Öt évvel ezelőttig a város Petőfi utcai felújított épülete kongott az ürességtől, senki nem akarta kisajátítani, így Bán Csabának sem voltak ötletei a város akkori, fideszes vezetése felé az épület hasznosításáról.
 
Azóta a város új vezetése minden korábbinál nagyobb támogatásban részesítve a Szőnyi Benjámin Református Iskolát, hét emeleti termet ingyen átengedett az Andrássy úton egyébként is három teremmel gazdagodó, immár példátlanul nagy ingatlanállományt használó iskolának. Emellett a földszinten tovább működhettek a civil szervezetek és egy légpuskás lőtér is, most pedig a folyamatban lévő épületfelújítás után hamarosan Játszóház is nyílik az épületben százmilliós beruházással, számos vásárhelyi kisgyermekes család nagy örömére.
 
Mégsem mindenki örül ennek: a korábbi fideszes időszakban még semmilyen igényt nem támasztó Bán Csabáék immár az egész, 400 milliós épületet szeretnék ingyen megszerezni, szeptemberben az emelet után bármilyen engedély nélkül a földszint egy részét is elfoglalva, újabban pedig az ott folyó munkálatokat minden módon akadályozva, beleértve ebbe a munkások elől a mosdó lezárását is.
Petőfi utca mobil wc Bán Csaba
Tudomásunkra jutott, hogy az érintettek a nyilvánosság előtt nemcsak azt tagadják, hogy szeptemberben bármiféle engedély nélkül költöztek be a földszintre (a rezsifogyasztásuk kifizetését csak azt követően vállalták, hogy lebuktak), de azt is, hogy a munkások elől lezárták a mellékhelyiséget (miközben ahhoz éppen nekik nem volt engedélyük).
 
A mellékelt képek július 13-án készületek, nemcsak a munkálatok megkezdése látható rajtuk a volt tornateremben, de az udvari képen az a mobilvécé is, amit a vállalkozó többletköltségek árán volt kénytelen megrendelni dolgozóinak. A mobilvécét később lemondták, miután az önkormányzat az udvari helyiséget is megnyitotta előttük.
 
Ha bárkinek kétségei lettek volna, hogy ki mond igazat…

Jegyzői közlemény

Közérthető összefoglaló és nyilatkozat a Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. szám alatti kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan használatával kapcsolatban

Az elmúlt napok eseményei és a Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség által kiadott nyilatkozat miatt szükséges, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakosság számára közérthetően elmagyarázza a jogi helyzetet és nyilatkozatot tegyen az alábbiak szerint:

  1. Az önkormányzat a Közgyűlés döntésével 2020-ban ingyenes használatba adta a Petőfi utcai épület emeleti részét

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 2020-ban felhatalmazta a polgármestert, hogy a Hódmezővásárhely, Petőfi utca 6. szám alatti kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlana kapcsán az első emelet vonatkozásában használati megállapodást kössön.

Részlet a közgyűlési előterjesztésből:

„A megállapodás lényeges tartalma szerint a Közgyűlés felhatalmazása szerint lefolytatott egyeztető tárgyalások értelmében az Iskola megfelelő elhelyezéséig terjedő időre, az Iskola átmeneti elhelyezésére a Fenntartó számára 5 éves, határozott időtartamra, ingyenes használatra átadásra kerül a Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. szám alatti egykori iskolaépület földszinti bejárat és előcsarnoka, a lépcsőfeljáró, folyosó, az udvar és az épület emeleti része. Az ingyenes használatba adható ingatlanrészek és a használat feltételei a megállapodásban és annak mellékletében kerülnek részletes meghatározásra.”

Ezen felhatalmazás alapján 2020. július 27-én a felek (Önkormányzat, Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség) használati megállapodást írtak alá, melyben az előterjesztésben szereplő ingatlanrészek voltak benne.

  • A szerződés kiegészítéseként 2021-ben a közüzemi díjak megosztásáról is született egy megállapodás, 2023-ban ezt módosították, és nem az eredeti szerződést. A Szőnyi iskola a földszinti termeket illegálisan, törvénytelenül, és engedély nélkül már jóval ezt megelőzően használatba vette

használati megállapodáshoz kapcsolódóan annak érdekében, hogy az önkormányzati ingatlant használó felek a közüzemi díjak egymás közötti viselését megállapítsák, kötöttek egy megállapodást a közüzemi díjak viseléséről 2021. decemberében. (a szerződést aláíró felek: Önkormányzat, Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület)

Ezt követően 2022. őszén az önkormányzat észlelte, hogy a használati megállapodástól eltérően a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola illegálisan elkezdte használni a fölszinten található több helyiséget is. Tájékoztatásuk szerint ideiglenes jelleggel, csupán tárolási célból használtak helyiségeket. Az önkormányzat felhívta a figyelmüket arra, hogy a földszinten játszóházat kíván létrehozni, amelyhez a földszinti helyiségekre szüksége van. Szóban megállapodtak a felek, hogy legkésőbb 2023. áprilisáig az iskola kiüríti a földszinti helyiségeket és felhagy a jogcím nélküli használattal, az önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy ezen helyiségek vonatkozásában módosítsák a felek a közüzemi megállapodást és az iskola arányosan vegye ki a részét a közüzemi költségekből. Ennek folyományaként a 2021. decemberi közüzemi megállapodást 2023. februárjában a felek (a szerződést aláíró felek: Önkormányzat, Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület – azaz nem az iskola!módosították.

  • Az iskola számos előzetes felhívást hagyott figyelmen kívül, mielőtt az önkormányzat tulajdonosi jogaival élve megszüntette az egy éve fennálló törvénytelen és jogsértő állapotokat

Az iskola a földszinti helyiségeket a megbeszélt határidőre nem ürítette ki, sőt ezen felül több esetben is rosszhiszeműen eljárva akadályozta az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban már javában zajló játszóház építési munkálatokat. 2023. júniusától folyamatosan írásbeli felszólításokat kapott a jogcím nélkül használt helyiségek kiürítésére (azaz számos előzménye volt az augusztusi fellépésünknek). Ekkor fejtették ki álláspontjukat, mely szerint a közüzemi megállapodás módosítása miatt, ők szerintük teljesen jogszerűen használják a földszinti helyiségeket. Itt szükséges kiemelni, hogy az iskola részéről a földszinti helyiség használata azon kívül, hogy teljesen jogalap nélküli, a köznevelési tevékenység vonatkozásában pedig teljesen jogszerűtlen és felelőtlen, hiszen a működési engedélyük, amely 2020-as keltezésű, kizárólag az ingatlan első emeletére vonatkozik. Az önkormányzat 2023. augusztus 30-án úgy döntött, hogy ezen jogszerűtlen és felelőtlen magatartásnak elejét veszi és a saját földszinti helyiségeiben, azokat a saját kulcsaival kinyitva zárat cserél. Ezt megelőzően ismét felszólítottuk az iskolát és a fenntartót a helyiségek előzetes kiürítésére, majd ezt követően írásban tájékoztattuk őket, hogy bármikor rendelkezésükre állunk, hogy az ingóságaikat el tudják vinni.

Mindennemű félreértés elkerülése végett, nagyon fontos kiemelni, hogy az önkormányzati ingatlan első emeletén a használati megállapodás értelmében az iskola zavartalanul tudja folytatni a köznevelési tevékenységét, úgy ahogy azt a korábbiakban is tette, sőt ezen felül a földszinten az önkormányzat továbbra is biztosítja 3 db mellékhelyiség használatát annak érdekében, hogy az iskola a minimális közegészségügyi előírásoknak meg tudjon felelni.

Összegezve:

Az önkormányzat 2020. július 27-én kelt „Megállapodás” megnevezésű okirattal, mely Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos, Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség, mint fenntartó, valamint a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, mint használatra jogosult között köttetett ideiglenes,- legfeljebb 2025. augusztus 31-ig tartó időtartamra – adta ingyenes használatba az épület emeleti szintjét.

A közüzemi költségek viseléséről a 131-463-18/2021 iktatószámú „Megállapodás a közüzemi díjak viseléséről” megnevezésű, 2021. decemberében kelt okirat rendelkezett, melyben a szerződő felek az Önkormányzat, az Egyházközség, valamint a szint az épületben helyiségeket használó Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület volt.

2023. februárjában ezt a díjviselési megállapodást, tekintettel a gázárak rendkívüli emelkedésére, a JCS/100-1/2023. iktatószámú, „131-463-18/2021 iktatószámú megállapodás I. számú módosítása” elnevezésű okirat módosította, melynek szerződő felei az eredeti, 131-463-18/2021 iktatószámú díjviselési megállapodás aláírói voltak, tehát az önkormányzat, az egyházközség, valamint az egyesület.

Mindhárom megállapodás közös jellemzője, hogy jogszerűen csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható, ahogy ez a közüzemi díjakra vonatkozóan meg is valósult.

  • Az ingatlan bármely további helyiségét csak közgyűlési döntéssel használhatta volna az iskola, amennyiben az a működési engedélyébe hivatalosan is bekerül – itt azonban egyetlen feltétel sem teljesült

Téves az egyházközség azon okfejtése, hogy a közüzemi díjak viseléséről szóló megállapodás megváltoztatása jogszerűen módosíthatja egyúttal az ingatlan használati megállapodását is, hiszen a szerződő felek eltérőek, és a módosult közüzemi megállapodásban sem arra irányult a szerződő felek szándéka, hogy bármilyen jogalapot teremtsenek az egyházközség vagy az iskola számára a földszinti helyiségek használatára, pusztán az aktuálisan használt helyiségek vonatkozásában újraszabályozta az egyes használók által a rezsiköltségekhez való hozzájárulás mértékét. A földszinti helyiségek raktárként történő használatát ideiglenes jelleggel, szóbeli megállapodás alapján, 2023. március 31-ig engedélyezte az önkormányzat, ezért sem került sor az eredeti szerződő felek között a használati megállapodás módosítására, mely szintén alátámasztja, hogy az önkormányzat nem kívánta azt tartósan használatába adni. Egyebekben a használati megállapodás módosítása csak és kizárólag a közgyűlés felhatalmazása alapján történhetne, amely jelen esetben fel sem merült.

Azért tartottuk fontosnak álláspontunk részletes kifejtését minél közérthetőbb módon, mert az egyházközség csúsztatásokkal terhelt okfejtése alkalmas lehet arra, hogy a szerződések értelmezésében kevésbé jártas lakosainkat megtévessze. Természetesen álláspontunkat készek vagyunk bármely független bíróság előtt megvédeni.

Az ügyben keletkezett valamennyi releváns iratot az átláthatóság kedvéért nyilvánosságra hozzuk.

Hódmezővásárhely, 2023. szeptember 1.

Tisztelettel:

Angyal Zsolt

      jegyző

Miért lesz társasház a Petőfi utcai ingatlan?